Onderhoud brandmeldinstallatie volgens NEN 2654

De NEN 2654 beschrijft de eisen voor het beheer, de controle en het onderhoud van de brandmeldinstallatie. Deze norm is bedoeld te worden toegepast op overeenkomstig NEN 2535 uitgevoerde autonome brandmeldinstallatie, aangebracht in gebouwen zoals kantoren, onderwijsgebouwen, verzorgingstehuizen, bejaardencentra, hotels, ziekenhuizen en industriële objecten.

De volgende algemene eisen worden gesteld aan het beheer en het onderhoud aan de brandmeldinstallatie

Brandmeldinstallaties die in gebruik zijn, moeten in betrouwbare (nominale) staat worden gehouden. Hiertoe is ten minste het volgende noodzakelijk:

• Een goed beheer door de gebruiker

• Periodieke controle en preventief onderhoud door een Opgeleid Persoon/Beheerder.

Opgeleid Persoon / Beheerder (OP)

De gebruiker moet de OP taken laten uitvoeren door iemand die geschoold is om te fungeren als Opgeleid Persoon / Beheerder.

De Opgeleid Persoon/Beheerder is verantwoordelijk voor:

• het beheer

• periodieke controles

• preventief onderhoud

• correctief onderhoud

Logboek brandmeldinstallatie

Alle gebeurtenissen, samenhangend met het functioneren van de brandmeldinstallatie, moeten door de OP in het logboek worden vermeld. Het bijhouden van een logboek is nodig voor het verkrijgen van een doorlopende documentatie betreffende de werkelijke staat en de bedrijfstoestanden van een brandmeldinstallatie.

Aansprakelijkheid brandmeldinstallatie

Indien er een onderzoek wordt ingesteld in geval van een calamiteit, kunnen de logboeken worden opgevraagd en ingezien door de brandweer of verzekeringsmaatschappijen (eisende partijen) om te kijken of alle verplichte controles zijn uitgevoerd en of er sprake is van nalatigheid.Indien de controles niet zijn uitgevoerd, is de gebruiker/eigenaar hoofdelijk aansprakelijk.

VERTEC VEB erkend beveiligingsbedrijf